תקנון א.חצרוני

כללי

 1. האתר מופעל על ידי א.חצרוני בע"מ (להלן: "א.חצרוני בע"מ") אתר מיועד לספק למשתמש מידע על החברה, מידע על מבצעים, אופן ההגעה, דרכים ליצירת קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.
   
 2. א.חצרוני בע"מ אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנת לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
   
 3. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.
  1. כל התמונות באתר, כולל תמונות המוצרים הינם לצרכי המחשה בלבד. במקרה של אי-תאימות בין התמונה לשם המוצר, יסופק המוצר לפי שמו המופיע תחת 'שם המוצר' ולא כפי שמופיע בתמונה.
    
 4. חברי מועדון א. חצרוני ייהנו מכל ההטבות הניתנות במסגרת החברות, ברכישת מוצרים באתר.
 5. אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר א.חצרוני בע"מ, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.
 6. השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.
 7. כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה בא. חצרוני בע"מ (להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש" ו/או "הצרכן"), מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות אתר א.חצרוני בע"מ, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד א.חצרוני בע"מ ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות א. חצרוני בע"מ ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 8. Cookies וGoogle Analytics: האתר משתמש בCookies לצורך תפעולו, וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולהתאימו אישית לגולש. אם אינך מעוניין לקבל Cookies ניתן לבטל זאת בהגדרות הדפדפן.

האתר משתמש בGoogle Analytics Advertising Features לניתוח תנועות הגולשים ואיסוף מידע סטטיסטי דמוגרפי, לרבות גיל ומגדר. הגולש יכול להימנע מאיסוף הנתונים על ידי כיבוי האפשרות המתאימה בחשבון Google תחת המסך Ad Settings. לפרטים נוספים ניתן לבקר בקישור הבא: https://support.google.com/ads/answer/7029158?hl=en

      9. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

מבצעים

 1. אתר א. חצרוני בע"מ מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, ו/או מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה, הקיימים גם בחנות א. חצרוני בע"מ וכן מבצעים ייחודיים המוצעים רק באתר.
 2. אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה אא"כ צוין אחרת.
 3. א.חצרוני בע"מ אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי א.חצרוני בע"מ זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. א.חצרוני בע"מ רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע.

ביצוע הזמנה

 1. לקוח גולש לאתר א.חצרוני בע"מ, במידה והנך חפץ ברכישת מוצר/ים – נא הרשם באתר והשאר פרטי זיהוי: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ("דוא"ל"), מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. סיסמא תוחזר לכתובת דוא"ל כאמור. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל א.חצרוני בע"מ להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
 2. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק "הוסף לעגלה".
 3. ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה.
 4. כמו כן, הלקוח יוכל לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי מהחנות.
 5. בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג בא.חצרוני בע"מ ולאשר את העסקה.לעיתים, בקניה מעל סכום מסוים, יתבקש מבצע הפעולה לשלוח העתק צילומי של תעודת הזהות שלו, וזאת לאור הוראות הבטיחות של חברת הסליקה.
 6.  מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע א.חצרוני בע"מ בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ובדיקה של המצאות הפריט המוזמן במלאי. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי ההזמנה אושרה זמנית ואולם האישור הינו מותנה למשך תקופה של 24 שעות עד גמר וידוא המצאות הפריט המוזמן במלאי החברה ורק אז יינתן אישור סופי של ההזמנה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא"ל על ביצוע הפעולה. ההזמנה תרשם במחשבי א.חצרוני בע"מ וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח".
 7. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי- מבצע הפעולה יקבל הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטילה ומבוטלת.
 8. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי וא.חצרוני בע"מ אינה מחויבת כלפי הלקוח כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
 9. כל ההזמנות שאושרו ע"י חברות האשראי ירשמו באתר עם סטאטוס "הזמנה חדשה".
 10. הרישום שנרשם במחשבי א.חצרוני בע"מ ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
 11. חיוב הרוכש בגין המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
 12. תעודת אישור תשלום תשלח לתיבת דוא"ל, אשר הוקלדה בעת הרכישה.
 13. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה credit guard הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת אתר א.חצרוני בע"מ וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל"חשבון שלי".
 14. הרשמה לא.חצרוני בע"מ מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות א.חצרוני בע"מ, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של א.חצרוני בע"מ, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

 1. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר א.חצרוני בע"מ ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר א.חצרוני בע"מ, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
 2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את א.חצרוני בע"מ.
 3. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין
 4. פעולת רכישה של מוצרים באתר א.חצרוני בע"מ נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
 5. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי א.חצרוני בע"מ הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה -לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 7. א.חצרוני בע"מ רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

34.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

34.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

34.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

34.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב א.חצרוני בע"מ או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.

34.5 המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

 1. א.חצרוני בע"מ תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 2. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר א. חצרוני

 1. א.חצרוני בע"מ מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. א.חצרוני בע"מ אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנותה.
 2. א.חצרוני בע"מ מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל א.חצרוני בע"מ שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 3. א.חצרוני בע"מ תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
 4. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר א.חצרוני בע"מ מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ו/או א.חצרוני בע"מ (להלן: "בעל האחריות").
 5. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על א.חצרוני בע"מ.
 6. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד א.חצרוני בע"מ ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של א.חצרוני בע"מ. בתעודת האחריות יצוינו:

42.1 שם המוצר, תיאורו ושם הדגם.

42.2 תאריך רכישת המוצר, פרטי העוסק שמכר את המוצר.

42.3 פרטי היצרן.

42.4 כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות.

 1. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, א.חצרוני בע"מ תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד א.חצרוני בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.
 2. כל מוצר המוצע לרכישה באתר א.חצרוני בע"מ ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

44.1 פרטי חב' א.חצרוני בע"מ.

44.2 מפרט כללי של המוצר.

44.3 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

44.4 מחיר ההובלה או המשלוח נכון לכל תחומי מדינת ישראל, למעט אזורי רמת הגולן, ים המלח ואילת. א.חצרוני בע"מ תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה.

44.5 דרך ומועד אספקת המוצר– מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

44.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר א.חצרוני בע"מ ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

44.7 זהות חברת השירות ו/או שם היצרן וארץ ייצור הנכס.

44.8 פרטים בדבר זכות מבצע הפעולה לבטל את החוזה, כמפורט בסעיפים 50-60 להלן.

44.9 מידע בדבר האחריות לנכס או לשירות.

אופן ביצוע פעולת רכישה

 1. הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר א.חצרוני בע"מ.
 2. א.חצרוני בע"מ ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של א.חצרוני בע"מ בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק ו/או המתקין לצורך ביצוע ההובלה ו/או ההתקנה הרוכש מסכים כי א.חצרוני בע"מ תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 5. מערכת המחשב של א.חצרוני בע"מ מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר א.חצרוני בע"מ, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

 1. זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב למשרדי א.חצרוני בע"מ בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
 2. לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור ו/או שהמוצר נשלח לאספקה לפני שהודיע לחברה על ביטול, יחויב בדמי משלוח.
 3. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי  או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל החנות המרכזית בא.ת מעלה שומרון או באחד ממרכזי ההפצה הארציים ובתיאום מראש. אין א.חצרוני חייבת להסכים לקבל את הטובין במרכזי ההפצה שאינם החנות המרכזית.
 4. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
 5. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לחנות א.חצרוני בע"מ על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי לחנות. ככל שיבקש הרוכש כי א.חצרוני בע"מ תוביל את המוצר המוחזר לחנות, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בא.חצרוני בע"מ.
 6. אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010 עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. א.חצרוני בע"מ מתחייבת לזכות את כרטיס האשראי של הרוכש, ברגע שתקבל אישור שאכן הוחזר המוצר, ובלבד והמוצר הוחזר שלם באריזתו המקורית.
 7. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לחנות א.חצרוני בע"מ על חשבונו.
 8. ככלל, יש לשים לב כי אין החזר כספי על מוצר שנרכש בתווי קנייה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצר מתכלה (נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו'), אין החלפה / החזרת מוצר טיפוח (מטעמי הגיינה). אין החלפה/החזרת אביזר מחשב, מצלמה, מכשיר MP3 , תוכנה או סרט הניתנים להעתקה.
 9. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית א.חצרוני בע"מ לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 10. כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית א.חצרוני בע"מ לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
 11. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
 3. כל המחירים המוצגים באתר א.חצרוני בע"מ כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתשלום באמצעות כרטיס אשראי מאובטח ופרטי כרטיס האשראי לא נשמרים במערכת א.חצרוני בע"מ לאחר ביצוע הרכישה על ידי הלקוח.

מובהר, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנות א.חצרוני בע"מ והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.

אחריות ושירות

 1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר א.חצרוני בע"מ הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
 2. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.
 3. בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות חברת א.חצרוני בע"מ תהיה האחראית הבלעדית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

אספקת/הובלות המוצרים

 1.  א.חצרוני בע"מ תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור בסעיף 38 (4) לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, עד 14 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר. מבצע הפעולה יכול לבחור באופציה של איסוף עצמי מהחנות, וזאת ללא כל עלות בגין המשלוח, במקרה כאמור, מועדי האספקה הרשומים לעיל מותנים בכך שהמוצר מצוי במלאי החנות. ככל וקיים צורך לנייד המוצר ממקום אחר, יתארך מועד האספקה של 14 ימי עסקים בהתאמה ויתווסף לו הזמן הסביר הנדרש לביצוע הניוד.
 2. עבור חומרים מסוכנים, נוזלים ( מעל 1 ליטר), צבעים (מעל 1 ליטר) וכן כסאות, אשר ניתנים לרכישה דרך האתר,האיסוף יעשה בדרך של איסוף עצמי מהחנות.
 3. א.חצרוני בע"מ תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. א.חצרוני בע"מ מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
 4. א.חצרוני בע"מ לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של א.חצרוני בע"מ לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
 5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית א.חצרוני בע"מ תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 6. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 20 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה.
 7. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל א.חצרוני בע"מ תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
 8. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בסעיף 68 לעיל או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 9. בעת אספקת המוצר, רשאית א.חצרוני בע"מ לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 10. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
 11. א.חצרוני בע"מ שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.
 12. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בהתאם למשקלם.
 13. תעודת ההזמנה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.
 14. תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

חריג ביחס לארונות אמבטיה

 1. זמן האספקה ביחס לארונות הינו מוגדל ועומד על 30 ימי עסקים.
 2. דמי ההובלה ביחס לרכישת ארונות ישולמו ישירות למוביל/מתקין אשר יישלח ע"י א.חצרוני לביצוע ההובלה/התקנה אצל הרוכש. מובהר כי סעיף זה לא יחול ביחס לאילת וסביבתה שם ההובלה וההרכבה הינם חובה וכחלק ממחיר הרכישה.
 3. הרוכש רשאי להודיע כי אינו מעוניין בהובלה וכי יבצע איסוף עצמי של ארון האמבטיה וזאת ממחסני היצרן, בכתובות הרשומות בתחתית התקנון כפי שיתעדכן מעת לעת.

תנאים נוספים

 1. א.חצרוני בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר א.חצרוני בע"מ.
 2. המידע וההמלצות הניתנים באתר, לדוגמה המלצות בנושא שיפור ועיצוב הבית, משקפים את עמדת א.חצרוני בע"מ בלבד, קיימת האפשרות לריבוי דעות בעניינים אלה. משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל תביעה כלפי א.חצרוני בע"מ בכל הכרוך ונובע מכך.
 3. מידע המופיע באתר לגבי מוצרים שאינם מיוצרים על ידי א.חצרוני בע"מ, נמסר על ידי יצרני אותם מוצרים ו א.חצרוני בע"מ אינה מאמתת מידע זה בעת פרסומו באתר. א.חצרוני בע"מ לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה, טעות או מצג שווא במידע שקיבלה כאמור.
 4. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
 5. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת א.חצרוני בע"מ יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר א.חצרוני בע"מ, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית א.חצרוני בע"מ להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
 6. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה א.חצרוני בע"מ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
 7. במידה שיתברר ל א.חצרוני בע"מ כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה א.חצרוני בע"מ רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
 8. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב א.חצרוני בע"מ לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 9. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של א.חצרוני בע"מ ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור א.חצרוני בע"מ בכתב ומראש.
 10. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 11. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
 12. רישומי המחשב של א.חצרוני בע"מ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 13. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 14. א.חצרוני בע"מ אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

שירות לקוחות

 1. ניתן לפנות לנציגי השירות של א.חצרוני בע"מ בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

דוא"ל: [email protected] או באמצעות הטלפון 09-794121 / 3960*ימים א'-ה' 07:30-18:00, יום ו' וערבי חג 07:30-14:00

פרטיות ואבטחת מידע

100. א.חצרוני בע"מ עושה כל הניתן על מנת להגן על פרטיות לקוחותיה.

101. במסגרת זו, לא מועבר מידע רגיש הקשור ללקוחותיה ולחשבונותיהם לידי צדדים שלישיים וכן לא נאגר מידע על אמצעי התשלום, מספר החשבון ופרטי כרטיסי אשראי ובכך נמנעת האפשרות של צד שלשי להגיע לפרטי כרטיסי האשראי. הפרטים מועברים ישירות לאתר מובטח של חברת הסליקה .

103. לא נעשה שימוש בכתובת הדוא"ל של הלקוח ללא הסכמתו.

104. א.חצרוני בע"מ מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ותיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982.

105. א.חצרוני בע"מ רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

106. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

א.חצרוני [email protected] 09-794121 / 3960* ח.פ. 513174532 ט.ל.ח

hetzroni.co.il